Όροι χρήσης
Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί υπόκεινται σε αλλαγές για τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνεστε με δική σας ευθύνη κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας.
Η συμπεριφορά σας στον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας πρέπει να είναι κόσμια. Ο ιστότοπος δίνει δικαιώματα συνομιλίας και ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των παικτών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των μέσων αυτών για ανταλλαγή ύβρεων, προσβλητικών σχολίων, πορνογραφικού ή άλλου απαγορευμένου υλικού.
Η συμπεριφορά σας στο παιχνίδι, είτε παρευρίσκεστε ως παίκτες, είτε ως θεατές, θα πρέπει να είναι ευπρεπής και σύμφωνη με τους κανόνες δεοντολογίας που αφορούν το παιχνίδι της πρέφας. Μπορείτε να συζητάτε με τους παίκτες και τους θεατές για το παιχνίδι, ή ακόμη και να κάνετε κάποιες υποδείξεις, χωρίς όμως να προσβάλλετε ή να παρενοχλείτε καθ' οιονδήποτε τρόπο άλλους θαμώνες του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας.
Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει προσωρινά ή δια παντός τον λογαριασμό σας χωρίς να έχει απολύτως καμία υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον. Επίσης, ο διαχειριστής, μπορεί να κλείσει προσωρινά ή δια παντός τον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας χωρίς να έχει απολύτως καμία υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις σε οποιονδήποτε για τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει από τον διαχειριστή του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας οποιαδήποτε αποζημίωση, οικονομική ή άλλη, ούτε μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ρήτρα, για λόγους που αφορούν στον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας.
Η χρήση του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας παρέχεται επί του παρόντος ως δωρεάν υπηρεσία, αυτό όμως ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον χωρίς πάντως να δημιουργήσει καμία αναδρομική οικονομική υποχρέωση σε οποιονδήποτε. Οποιαδήποτε δωρεά με σκοπό τη συνεισφορά σας στα έξοδα του «Πρεφαδόρου», ή γενικότερα οποιαδήποτε συνδρομή, οικονομική ή άλλη, δεν δημιουργεί απολύτως καμία υποχρέωση στον διαχειριστή ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ούτε μπορείτε να απαιτήσετε οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα, ή άλλου είδους παροχές ή ευκολίες.
Γενικά δεν μπορείτε να απαιτείτε από τον διαχειριστή του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας να κάνει αλλαγές στα προγράμματα και στους κανόνες που διέπουν τον ιστότοπο και το παιχνίδι της πρέφας όπως έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπο. Μπορείτε, πάντως, να υποβάλλετε τις προτάσεις σας οι οποίες θα εξεταστούν και ενδεχομένως κάποιες από αυτές να υλοποιηθούν. Ωστόσο, δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωμα να απαιτήσετε ανταλλάγματα οικονομικά ή άλλα, ή να εγείρετε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ως ανταμοιβή για τις προτάσεις που ίσως έχετε υποβάλει, είτε αυτές έχουν υλοποιηθεί στον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας, είτε όχι.
Ο διαχειριστής του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας, δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν ανάρμοστη, προσβλητική ή κακή συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη του ιστοτόπου, ούτε είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα, ή μακροπρόθεσμα, σε οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του ενδιαμέσου ή του διαμεσολαβητή μεταξύ των θαμώνων του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας.
Ακόμη και αν περιέλθει σε γνώση του διαχειριστή ότι κάποιος εγγεγραμμένος θαμώνας παραβαίνει τους όρους χρήσης επιδεικνύοντας κακή, προσβλητική, ή ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά, ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα ή μακροπρόθεσμα σε ενέργειες θεραπείας, ή να πάρει οποιαδήποτε μέτρα τιμωρίας, αποκλεισμού κλπ. Γενικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή το αν και το πότε θα εφαρμόσει πολιτικές που θα διασφαλίζουν από την πλευρά του την τήρηση των όρων χρήσης από όλους τους θαμώνες του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας.
Ο ιστότοπος της διαδικτυακής πρέφας προσπαθεί να τηρεί κατά το δυνατόν τα τρέχοντα standards ασφαλείας, αλλά λάθη μπορούν να συμβούν και ως εκ τούτου ο διαχειριστής δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή μηνυμάτων, κωδικών (passswords), λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ των παικτών, διευθύνσεων συνδεδεμένων IP κλπ. Γενικά, κανείς δεν μπορεί να εγείρει θέμα διαρροής ή διασποράς προσωπικών δεδομένων εξαιτίας κακών χειρισμών ή κενών ασφαλείας του ιστοτόπου της διαδικτυακής πρέφας, ούτε μπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιου είδους ζητήματα από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο με τον ιστότοπο της διαδικτυακής πρέφας, είτε πρόκειται για τον διαχειριστή, είτε για οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου με σκοπό τον τζόγο είτε άμεσα, είτε μέσω στοιχημάτων που αφορούν στις παιζόμενες παρτίδες, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να σχετίζεται με τον ιστότοπο.
 

©Panos I. Papadopoulos [] 2011–